Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Bất động sản New City họp định kỳ 2017 và thông qua các chủ trương quan trọng

Ngày 13/5/2017, Hội đồng quản trị của New City đã họp bàn về việc chuyển đổi mô hình công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức, huy động vốn và tiến độ dự án New City Thái Bình.

Cuộc họp diễn ra tại TP. Đà Nẵng dưới sự chủ trì của ông Lê Mạnh Thường – Chủ tịch HĐQT và sự tham gia của các thành viên HĐQT đương nhiệm, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và các ban chức năng có liên quan.

Cuộc họp đã thông qua kết quả chuyển đổi mô hình từ công ty TNHH thành công ty cổ phần, cụ thể tên doanh nghiệp là Công ty Cổ Phần Bất động sản New City, với tổng vốn điều lệ 300.000.000.000VNĐ.

HĐQT đã thống nhất cơ cấu tổ chức mới của New City. Bên cạnh đó, các thành viên cuộc họp cũng đã tham gia trao đổi, thảo luận về vấn đề huy động vốn của công ty thông qua hai hình thức: một là huy động góp vốn từ các cổ đông mới, hai là góp vốn hợp tác kinh doanh.

Về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án New City Thái Bình, dự kiến đến 30/6/2017, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Thái Bình sẽ tiến hành chi trả đến 80% tổng diện tích Dự án và tiến hành bàn giao đất để xây dựng Dự án. Dự án New City Thái Bình là dự án có quy mô lớn và được đầu tư bài bản nhất Thái Bình với quỹ đất 26 ha, gồm 1.000 căn nhà phố, 800 căn hộ, 53 căn biệt thự cao cấp cùng nhiều hạng mục khác.